Parodontitis

Parodontitis is een bacteriële infectie van het steunweefsel van de tanden.  Dit wil zeggen dat zowel het tandvlees als het kaakbot rondom de tanden aangetast wordt.

Wanneer bacteriën de tandvleesrand doen ontsteken (“gingivitis“), kunnen ze op den duur gemakkelijk onder de tandvleesrand in gaan en tasten ze ook het bot rondom de tanden aan.  Er worden “pockets” of tandvleeszakjes gevormd, doordat bacteriën het tandvlees losmaken van de tanden en zich op de tandwortels vasthechten.  Er ontstaat dan tandplaque en tandsteen op de tandwortels, onder het tandvlees.

Wanneer dit proces verdergaat, kan er op den duur zoveel bot worden aangetast, dat de tanden los komen te staan.  Hoewel er behoorlijk veel schade kan worden berokkend wanneer het steunweefsel van de tanden wordt aangetast, doet parodontitis vaak helemaal geen pijn.

Mensen met diabetes, stress en rokers hebben meer kans om parodontitis te ontwikkelen.

Omdat er in geval van parodontitis vaak een groot weefseloppervlak ontstoken is, kunnen er ook effecten zijn elders in het lichaam.  De bacteriën die parodontitis veroorzaken, kunnen zich immers gemakkelijk in de bloedbaan begeven.  Zo wordt parodontitis in verband gebracht met vroeggeboorten en een laag geboortegewicht bij zwangere vrouwen, en met hart- en vaatziekten en diabetes.

Vaak gaat parodontitis gepaard met een slechte ademgeur (“halitosis“), die wordt veroorzaakt door de bacteriën die zich in de pockets of op de tong bevinden.

Om parodontitis te behandelen, moeten de bacteriën van de worteloppervlakken worden verwijderd.  Dit gebeurt onder lokale verdoving.  Het bot dat door de parodontitis werd aangetast, groeit echter niet meer bij.